Absorbent SORB XT

Visoko učinkoviti absorbenti SORB XT

SORBXT je 100% organski absorbent, ki ga lahko uporabimo brez pomisleka na cestah, vodi in vseh drugih površinah.
V nekaj sekundah lahko SORBXT absorbira do štirikratno lastno težo. Zaradi manjše teže je ravnanje zelo enostavno in  odlaganje stroškovno učinkovito. To je pomembna prednost v primerjavi z drugimi absorbenti.

SORBXT je certificiran za različne razrede tipa I, tip II, tip III-R (SF = posebni format) in izpolnjuje vse zahteve Ministrstva za okolje, varstvo narave (tip I, II, III-R SF).

 

Prednosti SORBXT

• SORBXT je zelo učinkovit za profesionalno uporabo
• SORBXT je 100% organski, biološki
• 1 kg SORBXT lahko absorbira 4,68 litrov olja
• SORBXT je primeren za vsa področja uporabe in garant za varnost pri delu in izogibanje nesreče
• SORBXT je vsestranski in se lahko uporablja za veliko različnih snovi
• SORBXT je mogoče odstraniti stroškovno učinkovito

Uporaba

Reference

 •  Olja in olju podobne snovi
 • Vse vrste goriv
 • Mnogo kemikalij
 • Maziva
 • Barve in barve na osnovi olja
 • Nestabilne emulzije
 • Zavorne tekočine
 • Hladilna sredstva
 • Snov proti zmrzovanju
 • Gasilna pena
 • Oljna razlitja
 • Ulica
 • Kemijske sanacije
 • Bencinske črpalke
 • Delavnice
 • Čiščenje procesne vode
 • Čiščenje razločevalcev
 • Mestna sanacija

Kakšne snovi lahko absorbira SORBXT?

Olja in maziva
100-odstotna absorpcija
Olja, kot so surova nafta, kurilno olje, hidravlično olje, mineralno olje, motorno olje,
kuhinjsko olje, maziva, tekoči parafin, nafta

Kemikalije in emulzije
100-odstotna absorpcija
Alkoholi, organska topila,
terpentin, petrol eter

Goriva
100-odstotnoa absorpcija
Petrol, dizel, kerozin, morski dizel

Barve in drugi
100-odstotna absorpcija
Barve in barve na osnovi olja, barve, barve,
zavorne tekočine, sredstva za odstranjevanje odpadkov,
hladilna sredstva, gašenje pene, kri

SORBXT je nestrupen in ekološki

Absorbent je 100% organski in nima negativnega učinka vpliv na ljudi, živali in okolje.
Izpolnjuje vse zahteve Zveznega ministrstva za okolje, ohranjanje narave in jedrske varnosti (tip I, II, III-R SF).

Pakiranje

 

 

 

 10 l vedro – 2,0 kg – –  absorcija: 6,60 l
 50 l vedro – 7,5 kg – –  absorcija: 33,00 l
 razsipni material 82 kg – –  absorcija: 330,00 l
 prva pomoč (absorbent + zaščitna blazina) 0,7 kg – –  absorcija: 2,60 l

Podjetje Vodar d.o.o. je specializairno za projektiranje in izvajanje okoljskih projektov predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

VODAR d.o.o.
Pečovnik 24
3000 Celje

info@vodar.si
+386 40 299 909

Sledite našim aktivnostim: