Industrijske čistilne naprave

Nastajanje industrijskih odpadnih voda predstavlja za podjetje oz. obrat običajno strošek, ki zvišuje sam proizvodnji strošek. Zaradi tega je zelo pomembno, da je čiščenje industrijskih voda optimizirano in stroškovno sprejemljivo. Prav tako je pomebna tudi višina investicije v čistilno napravo za čiščenje industrijskih odpdanih voda. Izbira ustrezne tehnologije in načina čiščenja je pri tem ključ do optimalne rešitve.

Za učinkovito in racionalno rešitev, skladno z zakonodajo obravnavamo vsak primer ločeno. Vse rešive so izdelane ‘po meri’:
– z vzorci odpadne vode izvedemo laboratorijske teste s poročilom o priporočenem izboru tehnologije;
– izdelamo idejno zasnovo čistilne naprave z oceno investicije; projektno dokumentacijo;
– izdelamo projektno dokumentacijo PZI;
– implementiramo rešitve za ponovno uporabo vode z vrečenjem v proces;
– glede na zahteve naročnika oz. OVD uvedemo rešitve, ki ustrezajo končnim zahtevam po učinkovitosti;
– celovito koordiniramo in nadziramo izvedbo čistilne naprave s podporo izvajalcem;
– vodimo zagon in poskusno obratovanje čistilne naprave ter šolanje upravljalca;
– nudimo tehnično podporo, zagotavljamo dobavo kemikalij in rezervnih delov (vzdrževalna pogodba).

Nudimo tudi podporo pri delnem čiščenju industrijskih odapadnih voda (npr. nevtralizacija) in rešitvah za posamezne segmente procesa:
– enote za pripravo polimerov,
– dozirne postaje,
– zalogovniki za onesnaženo ali očiščeno vodo,
– filtracijske enote (vijačne preše, belt filtri, tračne preše…),
– programiranje sistema.

Izvedeni projekti ekipe Vodar d.o.o.

Podjetje Vodar d.o.o. je specializairno za projektiranje in izvajanje okoljskih projektov predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

VODAR d.o.o.
Pečovnik 24
3000 Celje

info@vodar.si
+386 40 299 909

Sledite našim aktivnostim: