Oprema za čistilne naprave

Pri odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz večjih objektov in naselij izdelujemo projektno dokumentacijo za fekalno in meteorno kanalizacijo ter čisitlne naprave različnih tehnologij (membranski bio reaktorji, rastlinske čistilne naprave, tehnologija z nosilci biomase itd.).

Izdelujemo tudi sanacijske programe za čistilne naprave in nadgradnje obstoječih sistemov, tako kanalizacij kot poddimenzioniranih ali dotrajanih čistilnih naprav. Dobavljamo tudi opremo za komunalne čistilne naprave:

  • mehansko predčiščenje
  • biološka obdelava
  • odevala blata
  • protismradni sistemi
  • črpališča

Podjetje Vodar d.o.o. je specializairno za projektiranje in izvajanje okoljskih projektov predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

VODAR d.o.o.
Pečovnik 24
3000 Celje

info@vodar.si
+386 40 299 909

Sledite našim aktivnostim: