Reference

Reference ekipe Vodar d.o.o.

STRATEŠKO – RAZVOJNI DOKUMENTI

 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za celotno občino Radeče
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za celotno občino Sežana
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za celotno občino Moravče
 • Operativni program odvajanj in čiščenja odpdanih voda za občino Moravče
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za celotno občino Apače
 • Operativni program odvajanja in čiščenja odpdanih voda za občino Apače
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za celotno občino Gornja Radgona
 • Operativni program odvajanja in čiščenja odpdanih voda za občino Gornja Radgona
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Bolehnečici – občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Operativni program odvajanaj in čiščenja odpdanih voda za občino Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vse aglomeracije v občini Šmartno pri Litiji
 • Operativni program odvajanja in čiščenja odpdanih voda za občino Šmartno pri Litiji
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Ivenca in Želče  – občina Vojnik
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za aglomeracije  v občini Mislinja
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za aglomeracije  v občini Solčava
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za aglomeracije  v občini Cankova
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Strmec  – občina Luče
 • Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Jurklošter – občina Laško
 • Elaborat za določitev cen GJS za komunalo Vitanje

 

GRADBENO IN ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE

 • PZI za projekt investicijsko vzdrževalnih del – Čistilna naprava Impoljca 500 PE
 • PGD, PZI tehnološki načrt za Fizikalno kemijsko čistilno napravo – Luka Koper
 • IDZ, PZI za projekt investicijsko vzdrževalna dela na upravni stavbi – UPK Ljubljana
 • PZI – Rastlinska čistilna naprava za čiščenje izcednih voda iz odlagališča Bukovžlak – 1450 PE
 • PGD, PZI tehnološki načrt za Rastlinsko čistilno napravo Lačavas in Jastrebci – 250 PE
 • PZI tehnološki načrt za Rastlinsko čistilno napravo Tehnološko središče ELES – 200 PE
 • IDZ, PGD, PZI za projekt Kanalizacijsko omrežje s pripadajočo malo komunalno čistilno napravo za del naselja Gerlinci 30 PE
 • IDZ, PGD, PZI za projekt Vodovoda – Prevezava dela naselja Socka na višji tlak – Občina Vojnik
 • IDZ za projekt podaljšanje vodovoda Rove – Občina Vojnik
 • IDZ, PGD, PZI za projekt Kanalizacija Arclin pri elektro Vojnik
 • IDZ, PGD, PZI – Rastlinska čistilna naprava za čiščenje komunlanih odpdanih voda Biserjane – 800 PE
 • IDZ za projekt Kanalizacijsko omrežje s pripadajočo malo komunalno čistilno napravo za naselje Ivenca 200 PE
 • IDZ, PGD, PZI – Razširitev fekalne kanalizacije Cesta 3. julija – Občina Krško
 • IDZ – Razširite fekalne kanalizacije Cesta Bratov Zorko – Občina Krško
 • IDZ – Kanalizacija s pripadajočo rastlisnko čistilno naprvo 550 PE – Loka pri Zidanem mostu – Občina Sevnica
 • IDZ – Kanalizacija s pripadajočo rastlisnko čistilno naprvo 500 PE – Blanca – Občina Sevnica
 • IDZ, PGD, PZI – Komunalna oprema 4 pracel – naselje Vrbje, Občina Žalec
 • PZI – Fizikalno kemijska čistilna naprava za čiščenje izcednih voda Simbio – 430 m3/dan

 

TEHOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR

 • Tehnološki nadzor pri izgradnji Rastlinske čistilne naprave Simbio 1450 PE
 • Tehnološki nadzor pri izgradnji Rastlinske čistilne naprave Mihovci 900 PE + 400 PE
 • Tehnološki nadzor pri izgradnji Rastlinske čistilne naprave Močila 80 PE

 

IZVEDBENI PROJEKTI

 • Zgrajenih več kot 70 malih rastlinskih čistilnih naprav
 • Vgradnja finih grabelj na čistilni napravi Vitanje
 • Vgradnja grobih veritlanik grabelj na MKČN Dolenji Leskovec
 • Vgradnja vijačne preše (2m3/h) – Simbio
 • Vgradnja filtracijske enote – tikner (18m3/h) – Simbio
 • Izdelava fizikalno kemijske čistilne naprave za pralnico perila – 20m3/dan
 • Izdelava fizikalno kemijske čistilne naprave za tekstilno tovarno –  TT Okroglica – 1m3/h
 • Izdelava in montaža  fizikalno kemijske čistilne naprave za pranje kontejnerjev – Luka Koper – 1,5 m3/dan
 • Rekonstrukcija rastlinske čistilne naprave –  (RČN) Motovilci 300 PE
 • Izdelava in montaža fizikalno kemijske čistilne naprave za izcedne vode – Simbio – 430 m3/dan
 • Izgradnja rastlisnke čistilne naprave  – (RČN) Močila 80 PE

IZDELAVA oz. PREDELAVA KONTEJNERJEV

 • 2×20″ ISO HC kontejner za potrebe fizikalno kemijske čisitlne naprave – DEPO Luka Koper
 • 1×20″ ISO HC kontejner predelan v 30m3 nadzemni rezervoar – DEPO Luka Koper
 • 2×20″ ISO HC kontejner za potrebe fizikalno kemijske čisitlne naprave – Simbio Celje
 • 1×40″ ISO HC kontejner razširjen na 2940 mm za potrebe vgradnje kogeneracije – Indop Gorenje
 • 1×20″ ISO DV kontejner za potrebe vgranje črpališča v Luki Koper – Nafta Strojna
 • 1X20″ ISO kontejner za potrebe skladiščenja nevarnih in vnetljivih snovi EX cona – Croning Livarna

ELABORATI IN POROČILA

 • Sanacijski program za rastlinsko čistilno napravo za čiščenje odpadnih vod iz pralnice perila Kladnik
 • Analiza in izdelava tehnične rešitve za ureditev problematike smradu v Drožanjski ulici v Sevnici
 • Idejna rešitev in izdelava projektne dokumentacije za celovito rešitev izcednih vod RCERO – pilotni projekt

Podjetje Vodar d.o.o. je specializairno za projektiranje in izvajanje okoljskih projektov predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

VODAR d.o.o.
Pečovnik 24
3000 Celje

info@vodar.si
+386 40 299 909

Sledite našim aktivnostim: