Rastlinska čistilna naprava

Podjetje Vodar d.o.o. se je zaradi preobremenitve v letu 2020 specializiralo za inženirsko in projektantsko dejavnost. 

Pred tem je bila izdelava rastlinskih čistilnih naprav eden glavnih dejavnosti, zaradi zožanja ponudbe pa INDIVIDUALNIH MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NE PONUJAMO VEČ.

Samo tehnologijo kljub temu še vedno spodbujamo in smo pripravljeni ponuditi podporo podjetjem, ki bi se odločila za gradnjo tovrstnih čistilnih naprav. Spodnje podatke zato še naprej dajemo v vpogled.

Vsem preteklim strankam nudimo dogovorjeno podporo še naprej in se jim zahvaljujemo za sodelovanje.


Rastlinska čistilna naprava, ki jo proizvaja podjetje Vodar d.o.o. je zasnovana, da se voda v njej pretaka gravitacijsko. Naprava zo svoje deloveje ne potrebuje električne energije in strojnih elementov, ki bi jih bilo potrebno tekom delovanja menjati.

Gre za rastlinsko čistilno napravo z vertikalnim tokom vode, ki je plod lastnega znanja in izkušenj.

Čistilna naprava ima zelo nizke stroške vzdrževanja, saj poleg praznjenja usedalnik, ki ga je potrebno prazniti najmanj enkrat na tri leta nima ostalih vzdrževalnih stroškov.

Čiščenje poteka tako, da onesnažena voda iz hiše priteče v večprekatni usedalnik. Za potrebe usedalnika se lahko uporabi tudi ustrezno vzdrževana obstoječa greznica. Od tukaj naprej pa se voda preko pulznega jaška dovaja na rastlinsko čistilno napravo.

Prečiščeno vodo se na koncu izpušča v okolje, uporabnik pa je oproščen 90% stroškov okoljske dajatve.

Učinkovitost delovanja čistilne naprave je med 92 in 99%.

KAPACITETA RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV VODAR

 

Nudimo izgradnjo modularnih rastlisnkih čistilnih naprav za velikosti: 2PE, 3 PE, 4 PE, 5 PE, 6 PE, 8 PE in 10 PE. Za ustrezno čiščenje je potrebno 1,5 m2 površine. 

Čistilne naprave različnih kapacitet so enake širine, le da se razlikujejo po dolžini. V kolikor želite večjo rastlinsko čistilno napravo se naprava izvede po naročilu.

Omejitev velikosti naprave je omejitev prostora kjer postavljamo napravo – mogoče je izvedba do tudi do več sto PE.

SESTAVNI DELI RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE VODAR

Naprava je sestavljena iz:

 • USEDALNIKA
  • zagotavlja usedanje/spavanje grobih delcev
  • izbirate lahko med betonskim (povoznim) ali plastičnim (pohodnim)
  • ali uporabimo obstoječo greznico
 • PULZNEGA JAŠKA
  • zagotavlja intervalno dovajanj vode v rastlinski modul
  • za delovanje je potrebna minimala višinska razlika – deluje brez elektične energije
  • v kolikor ni mogoče zagotoviti višinse razlike ga nadomestimo s manjšim črpalnim jaškom
 • RASTLINSKEGA MODULA
  • v njem poteka biološko čiščenje odpdanih voda
  • kompaktna izvedba
 • VZORČEVALNEGA JAŠKA
  • namenjej je odvzemu vzorca očiščene voda

POTEK IZGRADNJE RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE VODAR

Zgrajenih več kot 105 malih modularnih rastlinskih čistilnih naprav za gospodinjstva po Sloveniji.

PROMOCIJSKI MATERIAL

Podjetje Vodar d.o.o. je specializairno za projektiranje in izvajanje okoljskih projektov predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

VODAR d.o.o.
Pečovnik 24
3000 Celje

info@vodar.si
+386 40 299 909

Sledite našim aktivnostim: